Ogłaszamy zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/15
(obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2007 i 2008 do 30 czerwca)
Termin rekrutacji do 31 marca 2014 r.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I na r. szk. 2014/2015
Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015
Wniosek o przyjęcie dziecka do SP 4 w Koninie
Elektroniczny formularz zapisu dziecka do klasy pierwszej
Oferta szkoły. Zapisy do klas I

KLASY DLA PIERWSZAKÓW

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Domowy test gotowości szkolnej

Test gotowości szkolnej
_____________________________________________________________

Harmonogram zajęć dodatkowych
_____________________________________________________________

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015
_____________________________________________________________

Informacje dla rodziców na rok szkolny 2014/2015
_____________________________________________________________

Projekt "Szkoła współpracy"
_____________________________________________________________

Aktywna edukacja
_____________________________________________________________

X edycja 1001 Gry za żywo
X edycja Konkursu Superkibiców i 1001 Gry

Aerobik SP 4 - Konin 2014

_____________________________________________________________

SP 4 Konin ponownie najlepsza w sprawdzianie klas VI

TV Konin - "czwórka" na szóstkę!
_____________________________________________________________

Dobre praktyki - konspekty zajęć
_____________________________________________________________

60 urodziny SP 4 w Koninie - film
_____________________________________________________________

60 urodziny SP 4 w Koninie - zdjęcia
_____________________________________________________________

SP 4 w projektach i programach
_____________________________________________________________

Kalendarz szkolny
_____________________________________________________________

Nasza gazetka "Czwóreczka"
_____________________________________________________________

Dla Igi odpisz 1 %
_____________________________________________________________

Pierwsza pomoc
_____________________________________________________________

Historia SP 4 Konin
Historia Konina
Konińskie wspomnienia
_____________________________________________________________

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Gustawa Morcinka

ul. Błaszaka 4
62-510 Konin
_______________________________

tel: 63 242-47-67
fax: 63 249-11-80
***
www.sp4konin.wikom.pl
e-mail: sp4@konin.lm.pl


im. Gustawa Morcinka ul. Błaszaka 4, 62 510 Konin, tel. (063) 242 47 67, fax (063) 249 11 80